HTML clipboard

Eskişehir, köklü sanayi geçmişi ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olup, 21. Yüzyılın eşiğinde yaptığı yeni atılımlarla ve örnek projeleriyle Türk sanayiinin örnek gösterilen merkezlerindendir. Eskişehir sanayiinin genel olarak ulaştığı noktaya baktığımızda ise bugün ESO’nun üye sayısı 580 olup, bu kuruluşların toplam ciroları 5 milyar dolar ve çalışanların toplam sayısı ise 43 bin kişi civarındadır.

Eskişehir sanayii uzun yıllardır ihracata dayalı üretim yaparak büyümektedir. 1983 yılında ESO’ya üye kuruluşların toplam ihracatları 66 milyon dolar iken, 2000 yılında 388 milyon dolara çıkmıştır. İhracatımızdaki hızlı artışla birlikte söz konusu bu rakam 2008 yılı sonunda 1.7 milyar dolara ulaşmıştır.

Oda üyesi firmaların ihracatlarının sektörel dağılımı da tabloda verilmiştir. Buna göre Makine İmalat Sanayiinin ihracat rakamları her yıl giderek artmakta olup, son 5 yıllık süreçte sektörün ihracatı 575 milyon dolar artış göstermiştir. İlimiz de 1980’li yılların başında ihracat yapan sanayi kuruluşu sayısı 25 civarında iken, bu sayı 2008 yılında 124 firmaya çıkmıştır.

ESO ÜYESİ  İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

ESO üyesi firmaların sektörel bazdaki ihracatçı firma sayısı ise yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Makine imalat sanayiinde ihracat yapan firma sayısı önemli bir artış trendi göstermektedir. 2004 yılında 27 firma bu sektörde ihracat yaparken, 2008 yılı sonunda firma sayısı 35’e çıkmıştır.

ESO üyesi firmalar, ihracatlarının ortalama olarak %70’i başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler olan OECD ülkelerine gerçekleştirmektedirler. Bu düzeyde bir ihracat potansiyeli de Eskişehir’deki sanayiinin kaliteli ve dünya standartlarında üretim yapmakta olduğunun açık bir göstergesidir. Ülke gruplarına göre üyelerimizin ihracatının dağılımı ise yukarıdaki tabloda verilmiş olup, Oda üyesi firmalar 100’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadırlar.

Eskişehir’de üretimi gerçekleştirilen bazı ürünler, Türkiye çapında önemli pazar payına sahip mamuller olup, Eskişehir ekonomisinde ve sanayiinde büyük yer tutmaktadırlar. Bu ürünler ve ülkemiz pazarındaki payları yandaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Buna göre Uçak Motoru imalatı, dizel lokomotif ile boraks üretiminde Eskişehir tüm Türkiye pazarının %100’ünü elinde bulundurmakta olup, ayrıca dünyadaki bor yataklarının %60’ı da Eskişehir’de bulunmaktadır. 
 

Eskişehir sanayii içinde Beyaz Eşya Ana ve Yan sanayii de önemli bir paya ve ağırlığa sahip bulunmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere Türkiye’deki Buzdolabı üretiminin %60’ı ve Soğutucu kompresörleri üretiminin %95’i Eskişehir’deki tesislerde gerçekleştirilmektedir.